SENÁT

Logo Senátu ČRSenát Parlamentu České republiky je ústavní instituce, která společně s Poslaneckou sněmovnou vykonává moc zákonodárnou. Naplňuje přitom pravomoci dané Ústavou ČR a dalšími zákony. Senátoři mj. schvalují kandidáty na soudce Ústavního soudu navržené prezidentem republiky.
Mým cílem je, aby horní komora účinně přispívala ke kultivaci veřejného života a dohlížela na to, že přijímaná legislativa bude v souladu se zájmy všech občanů naší země.