Zahájení výstavy Natura Viva 2017

24. 5. 2017

Předseda Senátu PČR Milan Štěch se zúčastní slavnostního zahájení výstavy Natura Viva 2017 v Lysé nad Labem. Natura viva je jedinou každoroční odbornou výstavou tohoto typu v České republice, na níž se soustředí takřka všechny významné firmy podnikající v oborech myslivosti, rybářství, včelařství a zahrádkářství. Spolupořadatelské svazy - Českomoravská myslivecká jednota, Český rybářský svaz a Český svaz včelařů - připravily pro letošní výstavu reprezentativní expozice, v nichž návštěvníky seznámí jak se svojí činností, tak i s řadou novinek, které jsou na úseku jejich působnosti aktuální.