Projev na sjezdu ČSSD

Předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch vystoupil na 39. sjezdu České strany sociálně demokratické. Přinášíme jeho hrubý přepis.

10. 3. 2017

Vážené přítelkyně, vážení přátelé.

sociální demokracie má v Senátu už sedmým rokem nejsilnější zastoupení ze všech politických stran. Během dvacetileté historie horní komory tomu tak vždy nebylo. Za těch sedm posledních let se toho ale v činnosti horní komory podle mého hlubokého přesvědčení hodně podařilo, a to zejména díky tomu, že Senát těží z velkých životních zkušeností zejména z praktického života, jak odborného tak politického. Tyto zkušenosti senátorek a senátorů se promítly do korekce návrhu zákonů, které přišly z Poslanecké sněmovny a určitě stojí za pozornost, že velká část, prakticky více než polovina zákonů, které vracíme Poslanecké sněmovně, jsou schváleny Poslaneckou sněmovnou ve znění přijatém u nás v Senátu. (...)

Minulý týden mě oslovil jeden senátor z jiného politického seskupení a říkal, pane předsedo, váš klub i vy máte v Senátu takové bezvadné lidi, že opravdu vám závidím. Ano, je to tak a já vám řeknu, proč tomu tak je. Je to proto, že tam přicházejí lidé s určitou pokorou, protože je za nimi životní zkušenost, vzájemně se posloucháme. Posloucháme takové lidi, kteří ve svých rukách často mají osudy a životy lidí, jsou to třeba významní lékaři. A také tam máme v čele člověka, který má za sebou více než dvacetiletou praxi v komunální politice, umí naslouchat a je velmi příjemný a komunikativní, korektní nejenom v jednání s námi, ale i se svými politickými soupeři a partnery, a to je Petr Vícha. Já mu tady chci před vámi za to poděkovat. Je to úspěšný člověk, a to jak v komunální politice, tak i v Senátu. Zvládá obojí.

Vážení přátelé, ještě několik poznámek. Poslední dobou zejména u mladších členů sociální demokracie konstatuji, že jsou velmi šikovní a dovední zejména v komunikaci prostřednictvím elektronických médií. Počítače, tablety, notebooky, mobily. Ale vážení, chybí mi jedna věc. Chybí mi, a říkají mi to i naši voliči, komunikace s lidmi z očí do očí. A já vás prosím - nevyhýbejte se jí. Protože obyčejný rozhovor nemůže nahradit jakákoliv jiná forma komunikace. Jestli chceme být úspěšní, musíme nejen před volbami ale v celém období mezi lidi chodit, hovořit s nimi, vyslechnout si i jejich trable, samozřejmě snažit se je řešit, protože to je recept na to, abychom odrazili jakékoliv politické populisty a abychom se udrželi tam, kde ČSSD díky své historii má být.

Má zkušenost to plně potvrzuje. Víte, že jsem opakovaně volby do Senátu vyhrál a má to jediný recept. Hovořit s lidmi, nevyhýbat se jim a snažit se pomoci, protože oni to poznají, že to je míněno upřímně. Chtěl bych také říci, že bohužel ty poslední volby pro Senát a senátní klub nedopadly dobře. Ano, řekl bych, že i nevinné lidi poškodily určité kauzy, ale také je jasné, že jsou to někdy kauzy umělé. Ale i ony bohužel odrazují zejména mladé lidi, aby vstupovali do politiky. Je to velká škoda a postihne to všechny politické subjekty. Ale na druhou stranu, je to také daň za vládnutí.

Vážení přátelé, slyším někdy kritiku do vlastních řad. Ano, ta musí být, ale nezapomeňme, že nikdy se nestalo, že by sociální demokracie po roce 1989 v průběhu vládnutí měla výrazně lepší preference. Vždycky je měla horší. Vzpomeňme si třeba na rok 2002, než nastoupil Vladimír Špidla a končila vláda Miloše Zemana, jak bídné byly preference sociální demokracie. A já si myslím, že z toho nemůžeme vycházet a dělat závěry, ale musíme hledat lepší recepty jak lidi přesvědčit, že naše politika je občanům prospěšná.

Další poznámka, kterou mám, se týká nízké účasti na jednání orgánů sociální demokracie. Řada našich funkcionářů se nechá zvolit, bojují o to, aby se stali členy výboru nebo předsednictva a podívejte se, jaká je účast. Ano, za poslední dva roky ani já nemohu jít příkladem. Doufám, že ale berete v potaz, že jsem vážně onemocněl a trvalo mi nějakou dobu než jsem svou nemoc překonal. Ale myslím si, že kdo se neúčastní zasedání ústředního výboru a nechal se zvolit, by měl seriózně, pokud na to nemá čas, odstoupit, odejít a uvolnit místo jiným, kteří tam chtějí pracovat. Jde o to, aby tam rozhodovali kompetentní lidé, ale především, aby se zlepšilo to, co nám v ČSSD vázne. A to je zpětná vazba. Každý člen každéhoorgánu má povinnost informovat svou členskou základnu o tom, co se projednávalo a s jakým výsledkem.

Dále bych měl je takovou prosbu na závěr vystoupení. Měli bychom umět překonávat osobní spory, které samozřejmě komunikace s lidmi provází. Já bych řekl, že se máme řídit dvěma základními citáty z Bible, které vám tady řeknu. Myslím si, že každý z nás by měl mít schopnost si uvědomit, abychom nečinili ostatním to, co nechceme, aby bylo činěno nám. A za druhé, že co zasejeme, to také sklidíme. A já se domnívám, že pokud se těmito dvěma hesly budeme aspoň občas řídit, že se vyvarujeme řady konfliktů, které někdy vznikají přes média a které nás velmi poškozují.

Na závěr chci říci - držme se. My dnes pořád ještě v jistém smyslu sklízíme plody za to, že se před časem sociální demokracie v celé Evropě po vzoru Blaira a Schrödera posunula více doprava. Nebo chcete-li do středu. Jenže nové voliče jsme tím nezískali a zbytečně jsme přenechali prostor jiným subjektům. Já jsem ale přesvědčen, že historické poslání sociální demokracie je hájit levicové myšlenky a koncepty.

Děkuji za pozornost.