22. srpna 2016 - Mechanismus povinného přerozdělování migrantů do zemí EU a sankce za případný nesouhlas s tímto postupem jsou pro nás nadále nepřijatelné. Teď je především třeba EU zfunkčnit a polidštit. Přijímat méně směrnic a doporučení, tedy zbytečných regulací, které se snaží lidem vnucovat něco, po čem netouží. Je to nutné v zájmu zachování hlavní myšlenky EU - volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu.

Podpis Milana Štěcha

Aktuality

27. 9. 2016

Stříbrné pamětní medaile Senátu 2016
Více informací

27. 9. 2016

Předseda Senátu převzal petici s 10 tisíci podpisy, jde o dostavbu D6
Více informací

22. 9. 2016

Události, komentáře o prezidentově projevu v OSN
Více informací

Další aktuality